Vendelín

Vendelín má svátek 20. října

Vendelín je mužské křestní jméno německého původu - obvykle se považuje za odvozeninu ze slova Wende, což je označení pro Polabského Slovana, nebo obdobu jména [Václav](/svatek/vaclav). Vendelín se může vykládat jako zdrobnělina jména Vendelmar, což může znamenat Vandal. Podle českého kalendáře má svátek 20. října. [Svatý Vendelín](https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Vendel%C3%ADn) pocházel podle legendy ze skotské královské rodiny a v rámci iroskotské misie působil v 6. století v trevírské diecézi. Jeho hrob se nachází v sárském městě Sankt Wendel, které vzniklo na místě jeho pohřbu. Patron pastýřů a poutníků, ochránce dobytka a polí. Ačkoli sv. Vendelín nepatří mezi obvyklých 14 svatých pomocníků v nouzi, někdy je mezi ně počítán. Je vyobrazován jako poutník, mnich nebo pastýř. Jeho poutní hůl vypadá někdy spíše jako kyj pastýře. Podle legendy byl skotským královským synem a byl vychováván biskupem. Ve věku 20 let se rozhodl podniknout pouť do Říma, kde dostal požehnání od papeže. Pak se vrátil do Trevíru, v jehož okolí se usadil jako poustevník, a aby měl nějakou obživu, sloužil jako pastýř u jednoho šlechtice. Tento šlechtic, když poznal, že jde o muže svatého, vystavěl mu poustevnu. Odtud ho povolali benediktinští mniši z blízkého kláštera Tholey, protože si ho zvolili za opata. V tomto klášteře v roce 617 (nebo 614) také zemřel. Podle legendy však země nepřijala jeho tělo do hrobu, a tak je mniši naložili na káru a nechali voly, ať je zavezou, kam chtějí. Oni ho přivezli na místo jeho poustevny, na horu, kde se modlíval. Tam byl pohřben a tam vzniklo poutní místo St. Wendel nad Sárou.

Wikipedia