Alena

Alena má svátek 13. srpna

Alena je ženské jméno, o jehož původ se vedou spory. Bývá považováno za odvozeninu z ženských jmen Helena (Světlo v temnotách, Pochodeň) či Magdaléna (Magdalská, nebo Věž), nebo za poženštění mužského jména Alan (Svornost). Podle českého kalendáře má svátek 13. srpna.

Wikipedia: Alena

Počet výskytů jména Alena (v ČR r. 2016): 105093