Aneta

Aneta má svátek 17. května

Aneta (řidčeji také Anetta) je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 17. května.Původ jména je v hebrejském jméně חַנָּה, Hannah, což znamená milostivá či milostiplná, vtipná a také sebevědomá. Latinazací toto jméno ztratilo počáteční H. Při přejímání zdrobnělé formy Anna → Anette z francouzštiny vznikla samostatná forma tohoto jména s koncovkou -eta

Wikipedia: Aneta

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500