Antonín

Antonín má svátek 13. června

Antonín je mužské křestní jméno latinského původu. Pochází ze jména Antoninus, kterým byli označováni adoptivní příslušníci patricijského rodu Antoniů – doslovný význam je „patřící Antoniovi“. Vykládá se jako „vynikající, přední, čelný“ (latinské ante=„před“). Podle českého kalendáře má svátek 13. června.Ženskou obdobou je Antonie.

Wikipedia: Antonín

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500