Blahoslav

Blahoslav má svátek 30. dubna

Blahoslav je mužské jméno slovanského původu, které vzniklo překladem latinského jména Benedictus, jeho význam tedy je „požehnaný“. Můžeme se s ním setkat i jako s příjmením.V českém občanském kalendáři má svátek 30. dubna.

Wikipedia: Blahoslav