Bořek

Bořek má svátek 12. července

Bořek (řidčeji také Bořík) je mužské křestní jméno slovanského původu vzniklé zkrácením jména Bořivoj.Podle českého kalendáře má svátek 12. července.

Wikipedia: Bořek

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500