Boris

Boris má svátek 5. září

Boris je mužské křestní jméno slovanského původu. Obvykle je považováno za zkrácenou verzi jména Borislav - „proslavený bojem“, nebo Borimír - „bojuj se světem za mír“ nebo „podněcuj svět“. Někdy se také označuje za zkráceninu jména bulharského vládce Bogorise (z mongolského bogori - „malý“).Podle jiného pramene jde o další tvar jména Bors, hlavně jeho úpravou Kyjevskými slovany.Podle českého kalendáře má svátek 5. září.

Wikipedia: Boris

Počet výskytů jména Boris (v ČR r. 2016): 2191