Den boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokracii je 17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii je státní svátek České republiky a statní svátek Slovenské republiky který se slaví každoročně 17. listopadu. V České republice je daný dle § 1 zákona číslo 245/2000 Sb.Slaví se jako připomenutí dvou událostí moderních českých dějin. První se vztahuje k 17. listopadu 1939, kdy popravou devíti studentů vyvrcholily nacistické represálie vůči studentům, kteří se účastnily protinacistické demonstrace při příležitosti pohřbu Jana Opletala; událost se také připomíná jako mezinárodní den studentstva. Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu, která byla násilně rozehnána na Národní třídě a kterou začala sametová revoluce.Dne 2. března 2016 schválila Poslanecká sněmovna přejmenování státního svátku. Pokud by tento návrh úspěšně prošel legislativním procesem, nesl by svátek nově název „Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii”, který má výrazněji odkazovat na události 17. listopadu 1939. Tento krok byl kritizován některými pravicovými opozičními poslanci a historiky. Poslanecký návrh zákona byl zamítnut Senátem a poslanci nedokázali jeho veto přehlasovat.

Wikipedia: Den boje za svobodu a demokracii