Den pí (π)

Den pí (π) je 14. března

Den pí (Pi day) slaví matematici i lajci po celém světě 14. března. Datum vzniklo použitím prvních tří cifer zápisu Ludolfova čísla (π) v desítkové soustavě (3.14). Tradičně se konzumuje kulatý koláč, jelikož anglické pie a π jsou homofony a π se používá k výpočtu obvodu kruhu.

π (nebo pí) je matematická konstanta, která udává poměr obvodu jakéhokoli kruhu v eukleidovské rovině k jeho průměru; také je to hodnota poměru obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru. Její hodnota v desítkové soustavě je přibližně 3,14. Mnoho matematických, vědeckých a inženýrských rovnic obsahuje pí, což z něj dělá jednu z nejdůležitějších matematických konstant.

Konstantě se také někdy říká Ludolfovo číslo po Ludolphovi van Ceulenovi. Spíše historické (ale např. v angličtině používané) je označení Archimédova konstanta po Archimédovi ze Syrakus.

Podobným svátkem je Den přibližného pí, který se slaví 22. července, neboť π se dá aproximovat racionálním číslem 22/7.

Wikipedia: Den pí (π)