Den práce odkudkoliv

Den práce odkudkoliv je 5. listopadu

Den práce odkudkoliv je vždy první čtvrtek v listopadu. Jeho smyslem je inspirovat lidi a organizace k hledání vlastní cesty ke sladění práce a života a podnítit diskusi o vyšší flexibilitě a mobilitě v práci.