Den učitelů

Den učitelů je 28. března

Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice je určen na 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. V tento den se každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos.

V roce 2011 Ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se Den učitelů zařadil na seznam významných dnů v kalendáři České republiky.

  1. března školy často také pořádají různé akce věnované Komenského životu a tvorbě. Ministerstvo školství tento den uděluje Plakety Jana Ámose Komenského pro nejlepší učitele.

Wikipedia: Den učitelů