Den upálení mistra Jana Husa

Den upálení mistra Jana Husa je 6. července

Den upálení mistra Jana Husa je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 6. července. Je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. Slaví se jako připomenutí upálení kněze a reformátora Mistra Jana Husa během kostnického koncilu v roce 1415.

Wikipedia: Den upálení mistra Jana Husa

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500