Diana

Diana má svátek 4. ledna

Diana je ženské křestní jméno. U nás nepříliš užívané, ale ve světě velmi oblíbené. Jméno vzniklo z latinského dium znamenající "jasné nebe". Diana byla původně staroitalskou panenskou bohyní světla a života. Římané uctívali Dianu jako panenskou bohyni světla, přírody, měsíce, lesů a lovu. Ztotožnili ji s řeckou Artemidou, sestrou Apollónovou.

Podle českého občanského kalendáře má svátek 4. ledna.

Wikipedia: Diana

Počet výskytů jména Diana (v ČR r. 2016): 4514