Dominik

Dominik má svátek 4. srpna

Dominik je mužské křestní jméno. Původ má v latinském dominus = pán. Podle českého kalendáře má svátek 4. srpna.Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání několika roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:Procentní zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR vzrostlo za 10 let dvojnásobně, což svědčí o velice strmém nárůstu obliby tohoto jména.Podle údajů ČSÚ se za rok 2008 jednalo o 16. nejčastější mužské jméno novorozenců.

Wikipedia: Dominik

Počet výskytů jména Dominik (v ČR r. 2016): 33322