Emanuel

Emanuel má svátek 26. března

Emanuel je mužské rodné jméno hebrejského původu. Je to symbolické jméno, které podle proroka Izajáše má dostat potomek dívky. Znamená „Bůh s námi" a narození dítěte má být znamením Boží věrnosti judskému králi Achazovi 7. století př. n. l.; viz.

Wikipedia: Emanuel

Počet výskytů jména Emanuel (v ČR r. 2016): 1218