Emil

Emil má svátek 22. května

Emil je mužské křestní jméno latinského původu. Pochází ze jména římského patricijského rodu Aemiliů. Vykládá se jako „soupeřící, soutěžící, horlivý, pracovitý“. Podle českého kalendáře má svátek 22. května.

Wikipedia: Emil

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500