(Evropský) Mezinárodní den bez aut

(Evropský) Mezinárodní den bez aut je 22. září

Den bez aut je mezinárodní a panevropský den, který se slaví každoročně 22. září (někde ale v neděli kolem tohoto data ). Akce má poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu. Do akce Den bez aut je zapojeno kolem 1400 měst (stav 2005 ).Prvopočátky ideje Dne bez aut lze nalézt již na konci padesátých let, kdy si lidé začali uvědomovat, že automobilismus významně snižuje kvalitu života ve městě. S tím souvisí například kniha Jane Jakobsové o městském plánování The Death and Life of Great American Cities (1961). V roce 1974 (během ropné krize) probíhají ve Švýcarsku čtyři neděle bez aut. Podobnou akci uspořádala NDR v roce 1981 a postupně následují i další města a akce.Na českém území se uskutečnil první Den bez aut 15. listopadu 1991 jako reakce na výzvu nizozemské organizace European Youth Forest Action. Od roku 1995 pořádá Den bez aut organizace Děti Země.Zásadní Den bez aut proběhl 22. září 1998 ve Francii. Postupně se z něj stala evropská (rok 2000) a poté (od roku 2001) mezinárodní iniciativa Evropské komise. Od roku 2002 je tento Den bez aut součástí Evropského týdne mobility (ETM), který probíhá od 16. do 22. září.V Praze jsou při příležitosti Dne bez aut pořádány cyklojízdy. Jde o policejně povolené akce, kdy na několik desítek minut uzavřenými ulicemi projíždějí tisíce cyklistů a demonstrují tak svůj názor a přání o lidštějším městě bez přemíry aut. V Praze cyklojízdy organizuje iniciativa Auto*Mat, která usiluje o ekologičtější druhy dopravy ve městech a především o vyhnání individuální automobilové dopravy z Prahy. Některé ulice se v tento den mění v pěší zóny. Například 20.9.2009 se cyklojízdy zúčastnilo přibližně pět tisíc lidí, v roce 2012 cca 2000 lidí.

Wikipedia: (Evropský) Mezinárodní den bez aut