Hubert

Hubert má svátek 3. listopadu

Hubert je mužské jméno germánského původu. Je odvozeno ze jména Hugberaht s významem „duchaplný člověk, skvělé mysli“ (hugu - mysl, bert - jasný). Další podobou je Hugbert i Hugo.V českém občanském kalendáři má svátek 3. listopadu.

Wikipedia: Hubert

Počet výskytů jména Hubert (v ČR r. 2016): 1260