Hynek

Hynek má svátek 1. února

Hynek je mužské křestní jméno, které vzniklo počeštěním německého jména Heinrich. Nesprávně je někdy považováno za českou variantu jména Ignác. Zejména během druhé poloviny 19. století a za první republiky docházelo v českých zemích k rozsáhlému přejmenovávání Ignáců na Hynky, hlavní důvody byly dva: vyjádření příslušnosti k českému národu nebo odpor vůči katolické církvi či jezuitům.

Wikipedia: Hynek

Počet výskytů jména Hynek (v ČR r. 2016): 4661