Ivo

Ivo má svátek 19. května

Ivo je mužské křestní jméno, pravděpodobně starogermánského nebo keltského původu. Význam je odvozován ze staroněmeckého slova „Iwa“ znamenajícího: Tis, tisový luk, lučištník. Ve slovanských zemích se jedná pravděpodobně o odvozeninu jména Ivan. Pochází galského "uvos" - bylo nalezeno i welšském "ywen", irském "ēo" a ve staro anglickém iw (všechno z toho se vykládá jako tis)Podle českého kalendáře má svátek 19. května.

Wikipedia: Ivo

Počet výskytů jména Ivo (v ČR r. 2016): 16587