Jan

Jan má svátek 24. června

Jan je druhé nejčetnější české křestní jméno a také druhé nejčastější české mužské jméno novorozenců. Pochází z hebrejského Jochanan (יוחנן), což znamená „Hospodin je milostivý“. V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je odvozená z německé zdrobněliny Hans (od Johannes) a vzácně je uznávána i v matričních zápisech. Dříve (např. ještě koncem 19. století v matričních zápisech) byla běžná varianta Ján (nyní pociťována jako slovakismus), která zůstala např. ve slově svatojánský.Jméno Jan je velmi populární mezi papeži, nosilo je 23 z nich, plus 2 vzdoropapežové. Mimo to dva papežové přijali jméno Jan Pavel.Ženskou variantou jména je Jana.

Wikipedia: Jan

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500