Jana

Jana má svátek 24. května

Jana je ženská forma vlastního jména Jan. Pochází z hebrejštiny, kde יוחנן jóchanán znamená „Hospodin je milostivý“ nebo také „milostivý dar Hospodinův“. Od téhož jména pochází někdy samostatná forma Johana.

Wikipedia: Jana

Počet výskytů jména Jana (v ČR r. 2016): 264944