Jana

Jana má svátek 24. května

Jana je ženská forma vlastního jména Jan. Pochází z hebrejštiny, kde יוחנן jóchanán znamená „Hospodin je milostivý“ nebo také „milostivý dar Hospodinův“. Od téhož jména pochází někdy samostatná forma Johana.

Wikipedia: Jana

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500