Jitka

Jitka má svátek 5. prosince

Jitka je české ženské jméno. Pochází z hebrejského Judith – židovka nebo žena z Judeje. Staročeský tvar Jutka, je přímo odvozen z německého Jutta (což je zkrácená podoba z Judith, také se používá tvar Guta).Nejslavnější nositelkou tohoto jména je Jitka ze Svinibrodu, manželka českého knížete Břetislava I. (Břetislav a Jitka).Svátek má 5. prosince.

Wikipedia: Jitka

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500