Josef

Josef má svátek 19. března

Josef je mužské jméno, jež má tento význam: „Ať přidá". Nejstarší biblická zmínka o Josefovi se týká syna patriarchy Jákoba, jenž se stal praotcem dvou izraelských kmenů, konkrétně kmene Manases a kmene Efraim. V Bibli jsou však zmínky o mnoha dalších mužích téhož jména.

Wikipedia: Josef

Počet výskytů jména Josef (v ČR r. 2016): 211317