Julie

Julie má svátek 10. prosince

Julie je ženské křestní jméno latinského původu, odvozené od jména patricijského rodu Iuliů. Je to ženská varianta mužského jména Julius. Podle českého kalendáře má svátek 10. prosince.

Wikipedia: Julie

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500