Karel

Karel má svátek 4. listopadu

Karel je celoevropsky rozšířené velice oblíbené mužské jméno, používané i hlavami států.Jméno Karel vzniklo z germánského slova karlaz, což znamená „svobodný muž“. Ve staroangličtině přežilo jako churl (staroanglicky "ċeorl"). Pod vlivem slávy císaře Karla Velikého se velice rozšířilo a v češtině, polštině, chorvatštině, srbštině a maďarštině zdruhovělo: označuje krále. V Česku slaví Karlové svátek 4. listopadu. Ženská podoba jména je Karla neboli Karlička a Karolína. Domácká podoba jména také Kája, Karlík nebo Karlíček.

Wikipedia: Karel

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500