Klaudie

Klaudie má svátek 5. května

Klaudie je ženské křestní jméno latinského původu. Pochází ze slova claudus - „kulhavý“, přenesený význam je "náležející ke starořímskému rodu Claudiů".V českém občanském kalendáři má svátek 5. května.

Wikipedia: Klaudie

Počet výskytů jména Klaudie (v ČR r. 2016): 2409