Květnové povstání českého lidu

Květnové povstání českého lidu je 5. května

  1. květen je Významným dnem ČR. V tento den si připomínáme Květnové povstání českého lidu v roce 1945.

Květnové povstání českého lidu bylo ozbrojené povstání českého lidu proti německým okupantům během druhé světové války na území Česka, které proběhlo začátkem května 1945. Účastnilo se ho aktivně asi 130 000 osob plus 14 000 (část z nich však byla ruské, ukrajinské a běloruské národnosti) partyzánů. Dalších 100 000 lidí pomáhalo v Praze stavět barikády.

Wikipedia: Květnové povstání českého lidu