Lada

Lada má svátek 7. srpna

Lada je slovanské jméno nejasného významu. Může být odvozeno ze slova lad (pořádek), staročeského lada (dívka, panna) nebo srbochorvatského lada (manželka). V pohanském bájesloví se tak jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. Podobně znějící slova s podobným významem lze nalézt i v dalších jazycích, a to nejen slovanských. V českém občanském kalendáři má Lada svátek 7. srpna.

Wikipedia: Lada

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500