Matěj

Matěj má svátek 24. února

Matěj je mužské křestní jméno. Původně hebrejské jméno znamená „Hospodinův dar", proto se někdy překládá jako Božidar či Theodor. Starší podobou jména je Matyáš. Později se z původního jména odlišila ještě podoba Matthaios, tedy Matouš. Zkráceně také Mach.

Wikipedia: Matěj

Počet výskytů jména Matěj (v ČR r. 2016): 38519