Melanie

Melanie má svátek 27. prosince

Melanie je ženské křestní jméno. Podle kalendáře má svátek 30. června a také 31. prosince.

Jméno má řecký původ, slovo “melania“, znamená černá, tmavá.

Domácke podoby Melánie jsou: Mel, Meli, Melinka, Melaný, Lania, Melča, Čmel, Čmelánie, Meluš, Melis.

Wikipedia: Melanie

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500