Mezinárodní den demokracie

Mezinárodní den demokracie je 15. září

Demokracie má svátek 15. září. Mezinárodní den demokracie každoročně slouží jako připomínka, že potřeba podporovat a chránit demokracii zůstává stejně naléhavá dnes, jako kdykoli předtím.

V září 1997 přijala Meziparlamentní unie Deklaraci o demokracii, která označuje základní principy demokracie a demokratické vlády. Deklarace slouží jako jeden z důležitých dokumentů podpory a propagace demokracie ve světě.

Organizace spojených národů přijala 8. října 2007 deklaraci, která prohlašuje 15. září za Mezinárodní den demokracie. Parlamenty po celém světě, mezinárodní organizace, nevládní organizace i jednotlivci pořádají v tento den řadu akcí, které připomínají důležitost parlamentní demokracie, zároveň také ale připomínají problémy, kterým svět čelí v nedemokratických státech po celé Zemi.

Podpora demokracie u nás i v zahraničí je jedním z hlavních cílů CEVRO. Naše aktivity již deset let přispívají k rozvoji osobností pracujících v politice, boji proti totalitním režimům a demokratické soutěži obecně.