Mezinárodní den dětské knihy

Mezinárodní den dětské knihy je 2. dubna

Mezinárodní den dětské knihy vyhlásil Mezinárodní výbor pro dětskou knihu (IBBY) roku 1967.

IBBY (International Board on Books for Young People) je mezinárodní nevládní organizace UNESCO se sídlem ve Švýcarsku v Curychu. Organizace vznikla z iniciativy německé spisovatelky Jelly Lepmanové (1891–1970), která v roce 1949 založila v Mnichově Mezinárodní knihovnu pro mládež (Internationale Jugendbibliothek) a roku 1951 se zasloužila o svolání mnichovské konference Mezinárodní porozumění prostřednictvím dětské knihy (Internationale Verständigung durch Kinderbücher), na které byl vyhlášen program „Mezinárodní péče o dětskou knihu“ a heslo „Dětská kniha je mostem mezi národy“. Roku 1952 proběhla v Curychu přípravná schůzka a roku 1953 zde pak byla IBBY oficiálně ustanovena.

Na návrh jednotlivých národních sekcí IBBY mohou být tvůrci knih, které vyšly v období mezi dvěma kongresy, zapsáni na Čestnou listinu IBBY (IBBY Honour List), do roku 1980 nazývanou Čestná listina Hanse Christiana Andersena. Autoři získávají toto ocenění od roku 1956, ilustrátoři od roku 1974 a překladatelé od roku 1978.

Wikipedia: Mezinárodní den dětské knihy