Mezinárodní den gramotnosti

Mezinárodní den gramotnosti je 8. září

Gramotnost je individuální schopnost číst a psát. Neznamená pouze schopnost identifikovat jednotlivá písmena nebo schopnost napsat jednoduchá slova. Gramotnost je schopnost plynule číst i delší text a především - schopnost porozumět jeho obsahu.

Gramotnost vyjadřuje, jaký podíl populace je schopen zorientovat se v textu, podepsat se nebo si něco spočítat. Samozřejmě na příslušníky společnosti je kladen vyšší nárok, jak získané dovednosti dokáží využít - funkční gramotnost

  • literární gramotnost (schopnost porozumět textu)
  • dokumentová gramotnost (schopnost vyhledat informace i někde jinde než v daném textu)
  • numerická gramotnost (schopnost pracovat s čísly, s matematickými operacemi)

Funkční gramotnost je možno neustále rozvíjet. Gramotnost není odrazem stupně vzdělání. V ČR vyšší vzdělání koreluje s kvalitou funkční gramotnosti. Opakem gramotnosti je negramotnost. S cílem zvýšit gramotnost jsou často pořádány alfabetizační kampaně.

80% dospělých na světě je gramotných. Nejvyšší gramotnost vykazuje Evropa, Severní Amerika a Austrálie, nižší pak země jižní Asie (59,5%), subsaharské Afriky (60,3%) a arabské státy (70,3%).