Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě je 11. února

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (ve zkratce MDŽD ve vědě) připadá na 11. února. Valné shromáždění Organizace spojených národů jej vyhlásila v prosinci 2015. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti.O svátku píše Akademický bulletin AV ČR.Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. uspořádalo k svátku anketu.

Wikipedia: Mezinárodní den žen a dívek ve vědě