Miloslav

Miloslav má svátek 18. prosince

Mužské vlastní jméno Miloslav je slovanského původu a jeho význam je slavný milostí, milý, klidný (obdoba latinského Mansvet). Jinou podobou tohoto jména je Miloš. Ženskou obdobou toho jména je Miloslava.

Wikipedia: Miloslav

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500