Monika

Monika má svátek 21. května

Monika je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 21. května.Původ má v řeckém monos, což znamená „jediná“,„ jedinečná “, „sama“, „osamělá“. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, tj. (po)radit, přeneseně tedy „rádkyně“, případně že jméno pochází z fénického jazyka a znamená „bohyně“.

Wikipedia: Monika

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500