Naděžda

Naděžda má svátek 17. září

Naděžda je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 17. září. Domácká podoba jména je Naďa.Toto ruské jméno staroslověnského původu vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis, což znamená „naděje“.

Wikipedia: Naděžda

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500