Oldřich

Oldřich má svátek 20. února

Oldřich je jméno pocházející ze starohornoněmeckého Uodalrich a znamená zhruba Bohatý pán či Odkaz předků. V českém občanském kalendáři má svátek 20. února.

Wikipedia