Oldřiška

Oldřiška má svátek 6. srpna

Oldřiška je ženské křestní jméno. Jedná se o protějšek mužského jména Oldřich, s nímž má i shodný původ.V českém občanském kalendáři má svátek 6. srpna.

Wikipedia: Oldřiška

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500