Rostislav

Rostislav má svátek 19. dubna

Svatý Rostislav z dynastie Mojmírovců byl v letech 846-870 druhým velkomoravským knížetem. Za jeho vlády se na území Velkomoravské říše uskutečnila cyrilometodějská misie. V říjnu 1994 byl pravoslavnou církví v Českých zemích a na Slovensku prohlášen za svatého. Slavnost svatořečení Rostislava proběhla 29. října 1994 v Prešově a 30. října 1994 v Brně, podle pravoslavného kalendáře má církevní svátek 28. října.

Wikipedia: Rostislav

Počet výskytů jména Rostislav (v ČR r. 2016): 16659