Simona

Simona má svátek 12. prosince

Simona je ženské jméno pocházející z hebrejštiny a znamená „slyšící“, „naslouchající“. Dalšími formami jména jsou Simeona a staročeské jméno Šimona.

Podle statistik Ministerstva vnitra ČR žilo na území České republiky k 1. září 1999 22 585 Simon a šlo o 59. nejčastější ženské jméno.

Wikipedia: Simona

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500