Soňa

Soňa má svátek 28. března

Soňa je původem ruské ženské jméno. Vzniklo zkomolením řeckého jména Sophia (počeštěle Žofie), které znamená moudrost. Podle českého občanského kalendáře má toto jméno svátek 28. března.

Wikipedia: Soňa

Počet výskytů jména Soňa (v ČR r. 2016): 18953