Svatava

Svatava má svátek 11. května

Svatava je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 11. května. Svatava je jméno slovanského původu. Jméno je buď odvozeno od praslovanského svet (silný) nebo vzniklo jako svat + ava, což znamená svatá řeka.

Wikipedia: Svatava

Počet výskytů jména Svatava (v ČR r. 2016): 4243