Svátek práce

Svátek práce je 1. května

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek práce je zároveň státním svátkem České republiky.

Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

V USA a Kanadě se svátek práce, Labor Day, slaví první pondělí v měsíci září.

Wikipedia: Svátek práce