Světový den AIDS

Světový den AIDS je 1. prosince

Světový den boje proti AIDS, někdy též zkráceně Světový den AIDS, je celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací jako příležitost k osvětě o pandemické smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV, k demonstraci podpory lidem žijícím s HIV i uctění památky jeho obětí. Připadá každoročně na 1. prosince.Poprvé byl celosvětově vyhlášen roku 1988. V roce 1996 vznikl program OSN pro boj proti HIV a AIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, zkr. UNAIDS) a převzal organizaci a propagaci Světového dne boje proti AIDS. Následujícího roku vznikla při tomto programu organizace World AIDS Campaign, která od roku 2004 působí samostatně.

Wikipedia: Světový den AIDS