Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 28. dubna