Světový den cestovního ruchu

Světový den cestovního ruchu je 27. září

Světový den cestovního ruchu připomíná přijetí stanov UNWTO, organizace, jejíž hlavním smyslem je podporovat a zvyšovat povědomí o významu cestovního ruchu a jeho přínosu pro celkový rozvoj společnosti.

Oslavy Mezinárodního dne cestovního ruchu jsou dobrovolnou iniciativou pro všechny subjekty působící v cestovním ruchu, jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru.