Světový den dárců krve

Světový den dárců krve je 14. června

Světovým dnem dárců krve je si připomínáme ty z nás, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. 14. červen je den narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera - je od r. 2005 z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce Světovým dnem dárců krve.

Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí rostoucí potřebě transfúzních přípravků stále aktuálním tématem.

Červený kříž od r.1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování. Ve světě je již v 62 zemích dosaženo v případě plné krve 100% bezplatnosti odběrů (srovnání: v r.2002 to bylo 40 zemí). Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým dárcovstvím, v případě krevní plazmy tomu tak bohužel není.

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka, neboť celkový počet dárců u nás dosud nedosahuje početního stavu doporučeného WHO.

Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, jehož prezident již překročil 200 čestných darů. ČČK úzce spolupracuje s transfuzními zařízeními (známy jsou Medaile prof. Jana Janského udělované za 10, 20 a 40 bezpříspěvkových odběrů a Zlaté kříže udělované za 80, 120 a 160 bezpříspěvkových odběrů).