Světový den ledvin

Světový den ledvin je 14. března

Světového dne ledvin je mezinárodní akce, která upozorňuje na nutnost péče o ledviny a prevenci proti onemocnění tohoto orgánu.

Tento den se otevírají dialyzační střediska a nefrologické ambulance pro preventivní vyšetření bez objednání.

Světového dne ledvin vyhlašuje každoročně Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost. Světového dne ledvin probíhá vždy 2. čtvrtek v březnu.